Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (World Trade Centers Association), WTC Thành phố mới Bình Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên.

Website: https://wtcbinhduong.vn/

SĐT: 0937 219 618 – Nguyễn Bình Hải Đăng

Email: dang.nbh@becamex.com.vn

  • Business Matching Service