Sản phẩm: Keo dán các loại

Website: https://wonjinpoly.en.ec21.com/

Kể từ khi thành lập năm 1984, Wonjin đã không ngừng phát triển. Wonjin đang nhập khẩu keo dán chất lượng cao nhất không pha loãng từ Châu Âu và Nhật Bản và xuất khẩu chúng sang Hoa Kỳ và các đối tác khác. Wonjin đang cung cấp cho các công ty văn phòng phẩm trong nước và thị trường giảm giá lớn.
Đồng thời, Wonjin sản xuất keo dán cường độ cao, đặc biệt là keo dán cho móng được bán ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Kết quả hình ảnh cho loc&loc