Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

UJINDECO là công ty tự sản xuất các sản phẩm với thiết kế riêng và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Thế mạnh cạnh tranh của chúng tôi là trực tiếp làm việc, sản xuất và sản xuất vải dựa theo xu hướng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm sử dụng chất liệu vải có chất lượng và độ tin cậy cao.