Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Công ty TNHH toinlive. phát triển và cải thiện sản phẩm thông qua các ý tưởng sáng tạo, sau đó thực hiện huy động vốn từ cộng đồng để đi tiên phong trong các thị trường mới cả trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi làm việc với các cá nhân và doanh nghiệp muốn phát triển.

Website: http://toinlive.com/

SĐT: 041-415-0092

Email: toinlive2020@toinlive.com

Sản phẩm: Only Driving Drivingshoe

Vành lái đặc biệt tốt nhất cho chân phải của bạn! Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, bạn có thể nói “Đây chỉ là một chiếc dép!”. Bạn có thể biết nếu bạn nhìn vào nó gần hơn. Bạn có thể biết nếu bạn mặc nó. Đây chính là nó! Tôi phải có nó và chỉ cần Lái xe.