Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Là số 1 cho K-BEAUTY trên Thị trường Bán lẻ Du lịch Toàn cầu. Là nhà phân phối bán lẻ du lịch hàng đầu Hàn Quốc Vươn lên vị trí hàng đầu toàn cầu. Là công ty dẫn đầu phân phối K-BEAUTY tại thị trường miễn thuế số 1 thế giới, Hàn Quốc, After J International đã thúc đẩy tăng trưởng của một số thương hiệu K-BEAUTY hàng đầu với chiến lược khác biệt và phản ứng linh hoạt. Thông qua bí quyết tích lũy, phân tích chính xác cùng với mạng lưới địa phương và các chuyên gia, đã đến lúc chúng tôi khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trên Thị trường bán lẻ du lịch toàn cầu với tư cách là nhà phân phối K-BEAUTY hàng đầu số 1.