Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lĩnh vực kinh doanh của WaveTalk bao gồm lĩnh vực cảm biến chất lượng nước và lĩnh vực cảm biến vi khuẩn. Công nghệ cốt lõi được áp dụng cho hai dự án là công nghệ laser và học sâu, và một thiết bị đo chất lượng nước và vi khuẩn đã được phát triển bằng cách sử dụng các công nghệ này.

Website: http//www.thewavetalk.com

SĐT: 042-867-7890

Email: euitaek-jung@thewavetalk.com

Sản phẩm: Máy đo chất lượng nước

Máy đo chất lượng nước mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng đo chất lượng nước của nước uống mọi lúc, mọi nơi