Từ năm 2007, với thương hiệu riêng đầu tiên được xây dựng, Dearrus, chuyên về các sản phẩm làm móng,
SUR.K hiện đã phát triển thành một công ty chuyên về các sản phẩm làm đẹp, với các thương hiệu được cấp phép như Cosmopolitan, Harper’s BAZAAR và các thương hiệu riêng, Staybeau, Posheve và Makedocs