Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Hổ là động vật đại diện của Hàn Quốc, và chúng tôi vẽ nhiều con hổ khác nhau. DDOONG RANG là một trong những phiên bản hoạt hình của muziktiger và được phát triển cho nhiều đối tượng thiết kế.