Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Mỹ phẩm Skinine được thành lập dưới hình thức tập đoàn vào năm 2015, chủ yếu sản xuất và bán các sản phẩm chăm sóc da, có hơn 200 sản phẩm và hiện đang xuất khẩu sang 24 quốc gia.