Ngôn ngữ: Tiếng Việt

SEGA là một công ty chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi trình bày công nghệ huyền bí của phương Đông với tư duy khoa học của phương Tây. Thông qua sự hội tụ của công nghệ, CNTT-TT đông y, trang sức đông y, … Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dựa trên nền tảng y học phương Đông hiện đại.

Website: http://www.seigagroup.com

SĐT: +82-070-5118-6941

Email: global@seiga.co.kr

Sản phẩm: Khuyên tai bấm huyệt thời trang

20220503183450_1.jpg (1400×1400)
Sản phẩm gắn vào tai Nó cung cấp tác dụng bấm huyệt và trang sức cùng một lúc.