Items: Cosmetics

Website: www.saebomkorea.com

“SAEBOM Hàn Quốc là một công ty sản xuất và bán mỹ phẩm thiên nhiên.
Chúng tôi bán và bán xà phòng phương Đông và xà phòng làm đẹp làm từ tro tự nhiên.
Ngoài ra, chúng tôi đang nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc nhắm vào thị trường Trung Quốc.
Thông qua xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc nhắm vào thị trường Trung Quốc, lớn hơn Hàn Quốc
Chúng tôi muốn tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho SAEBOM Hàn Quốc. “