Items: Hệ thống phát hiện và báo cháy không dây dựa trên công nghệ IoT

Website: http://www.rozetatech.co.kr