Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Trong môi trường nông nghiệp đang thay đổi của quá khứ, hiện tại và tương lai, ROKYA đang mơ ước mở rộng ra ngoài nền nông nghiệp dựa trên nguyên liệu thành một cánh đồng sinh học xanh dựa trên nguyên liệu sản phẩm tự nhiên và phương pháp canh tác thông minh.