Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Sự phổ biến của MARHEN.J ở Đông Nam Á bắt đầu ở Singapore, sau đó lan rộng sang các nước như Malaysia và Indonesia. Hợp tác với Sift & Pick, công ty con của tập đoàn sân bay lớn nhất thế giới, Changi Airport Group, kể từ năm 2018.