Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Sản phẩm đẳng cấp của Hàn Quốc 2020. Bằng sáng chế, PCT/KR2015/012804 Áp dụng công nghệ xúc tác đa nano bọt kim loại tiên tiến.
– Tạo ozone 0ppm, ozone độc hại sinh ra từ thiết bị ngoại vi được chuyển hóa thành oxy và cung cấp.
– Khử trùng an toàn với cấu trúc bọt kim loại ổn định giúp tối đa hóa khả năng khử trùng.
– Khử trùng hoàn hảo thông qua 11 giai đoạn khử trùng nhiều lần.