Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

PN POONGNYUN được thành lập vào năm 1954. PN Poongnyun là một công ty Hàn Quốc được thành lập vào năm 1954 và kể từ đó đã không ngừng phát triển trong suốt thời gian tồn tại của mình.
Toàn bộ nhân viên và ban quản lý của PN Poongnyun cố gắng mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất để khẳng định mình là một sự hiện diện thường xuyên và đáng tin cậy giúp nâng cao cuộc sống của bạn.