Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Công ty chúng tôi sản xuất thành phần mỹ phẩm từ chiếc xuất lá thông đỏ của Hàn Quốc. Và chúng tôi đã phát triển một thương hiệu chăm sóc da tên là PINESOO bằng cách sử dụng chiết xuất này.