Website: www.aitory.kr

Airtory ‘là một máy lọc không khí cầm tay có thể gắn vào xe đẩy, được các bà mẹ Hàn Quốc ưa chuộng.

Related image