Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Giải pháp thịt từ thực vật – NEXTMEAL. Chúng tôi sản xuất và chế biến thịt có nguồn gốc từ thực vật bằng cách sử dụng protein có nguồn gốc từ thực vật. Ngoài ra, chúng tôi cũng lập kế hoạch, sản xuất và phân phối các sản phẩm thuần chay khác nhau.