Ngôn ngữ: Tiếng Việt

NANUMFOOD là công ty hồng sâm có công nghệ chế biến, chiết xuất, cô đặc hồng sâm và đang cố gắng phát triển các sản phẩm đa dạng đáp ứng xu hướng hiện nay.