Sản phẩm: Phân bón

Phân bón cho axit amin nông nghiệp, phân bón canxi, phân bón chiết xuất rong biển, phân bón magiê, vv được sử dụng trong nông nghiệp nói chung.
Phân bón chiết xuất rong biển đạt được chứng nhận hữu cơ tại Hàn Quốc
Phân bón axit amin chứa 17 axit amin, giúp cây phát triển nhờ khả năng hấp thụ nhanh và cung cấp nitơ dễ dàng.