Moyanggim tươi nhất từ ​​đại dương, được lựa chọn cẩn thận và chỉ thu hoạch từ vùng biển sạch nhất từ ​​bờ biển phía tây của Hàn Quốc bằng phương pháp truyền thống của Hàn Quốc