Website: https://www.blackholelittermat.com

BlackHole Litter Mat: Thảm vệ sinh cho mèo để ngăn mèo xả rác. Được làm bằng EVA và cấu trúc kép. Được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ.