Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

BAKE-SOLE có nghĩa đen là ‘nướng đế giày’.

Phương pháp này giống như thêm lưu huỳnh vào cao su bột, lên men và sau đó nướng trong quá trình lưu hóa lò nướng bằng hơi nước để sản xuất lưu hóa đôi giày.

Những phương pháp này đã kéo dài cho đến ngày nay để mang lại một đôi giày cơ bản nhất hay là trong lương thực cơ bản nhất ‘bánh mì’. Việc nướng bánh này là động cơ để tạo ra ‘BAKE-SOLE.’