Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Công ty TNHH Mondomio đã và đang tập trung nghiên cứu và phát triển kiểu dáng công nghiệp dựa trên công nghệ văn hóa truyền thống, đồng thời là công ty chuyên phát triển và sản xuất các sản phẩm thiết kế bền vững. MondomioPet là một thương hiệu bền vững kết hợp vật liệu an toàn, thiết kế và công nghệ như một sản phẩm dựa trên nghiên cứu về đặc điểm hành vi của động vật đồng hành.