Website: http://mira-cell.com/en/

Items: Mỹ phẩm, kem chống nắng, kem dưỡng tay,…