Website: http://www.michae.co.kr/

Mục tiêu thương hiệu trang sức của chúng tôi quan tâm đến thời trang Hàn Quốc và Hàn Quốc. Ngoài ra, thương hiệu Michae được thúc đẩy bởi vẻ đẹp của Hàn Quốc thanh lịch và công nghệ thủ công thời trang.
Michae không chỉ sử dụng vật liệu có giá trị mà còn cả da chất lượng cao, v.v.

Thương hiệu trang sức “Michae” sản xuất các vật liệu hợp thời trang như trang sức thương mại.