Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Công ty TNHH MAYBENA được thành lập năm 2018. Sau đó, vào năm 2019, chúng tôi cho ra mắt ‘MAYBENA Pack’. Các năm sau chúng tôi đã gặt hái được các thành công như:
2020 – Nhận giấy phép vệ sinh ‘CFDA’ của Trung Quốc.
2021 – Chuyển đổi công ty thành Công ty TNHH MAYBENA.
2022 – Đạt được Wadiz tổng kinh phí 700 triệu.