Sản phẩm: Mỹ phẩm

Website: http://www.lycoris.co.kr

Lycoris đã nghiên cứu các thành phần tự nhiên khác nhau (ví dụ: mỡ ngựa, protein ngựa, Rubus Hirsutus Thumb, camellia placenta, v.v.) thông qua R & D Institude. Chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để phát triển các thành phần thô với nguồn tài nguyên sinh học tự nhiên được lấy từ biển, cánh đồng và núi và rừng Gotjawal của Jeju.