Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Điểm đến du lịch được đề xuất bởi Loli Trally. Xe đẩy mang màu sắc của địa điểm du lịch. Nó chứa màu sắc tươi sáng của các điểm đến du lịch được đề xuất bởi Loli Rolly. Kỹ thuật in kỹ thuật số đã được sử dụng trong các mẫu truyền thống để tạo ra các mẫu rõ ràng và đẹp hơn. Chuyến du lịch sẽ thú vị hơn nếu bạn gặp Loli-Trolley sản phẩm du lịch kể câu chuyện của từng điểm đến.