Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Được thành lập vào tháng 11 năm 2020, nó đã đảm bảo các khách hàng lớn sản xuất và phân phối các đợt giao hàng sản xuất OEM và ODM, đồng thời nhiều thị trường mua sắm tại nhà và trực tuyến đang được triển khai.