Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

LILLYCOVER là hiện thân của mỹ phẩm tùy chỉnh đích thực thông qua việc tùy chỉnh được tối ưu hóa theo sở thích và cá tính cá nhân bằng ICT (Công nghệ truyền thông Internet) và BT (Công nghệ sinh học). LILLYCOVER dẫn đầu sự đổi mới của ngành công nghiệp làm đẹp thông qua sự phát triển liên tục của công nghệ và sự tiến bộ của dữ liệu.