Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Đây là một dự án nhằm truyền tải một cuộc sống mới để cải thiện những bất tiện trong tiêu dùng hằng ngày, dựa trên những theo dói nghiên cứu về nhu cầu và cảm xúc của con người trong cuộc sống vô thực. Chúng tôi nghiên cứu những sự kém hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày nhằm cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng.