Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Laon Commerce là công ty chuyên sản xuất, phân phối mỹ phẩm. Đồng thời Công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh từ lập kế hoạch, phát triển, phân phối sản phẩm và OEM/ODM để phản ánh các xu hướng mới nhất. Laon Commerce là một công ty tiên tiến với mục tiêu quảng bá vẻ đẹp của Hàn Quốc ra thế giới.