Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, KOWIN BIO Co., Ltd. bắt đầu bằng việc cung cấp, tìm nguồn cung ứng và nghiên cứu các nguyên liệu mỹ phẩm tuyệt vời của Hàn Quốc cho các công ty mỹ phẩm lớn của Trung Quốc và hiện đang trong quá trình mở rộng ra ngoài Trung Quốc sang Châu Á.