Ngôn ngữ: Tiếng Việt

KOTRA hỗ trợ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Website: https://www.kotra.or.kr

SĐT: 0348078988 – PARK HYEYEON

Email: rebekahhy@gmail.com

[KOTRA] Hỗ trợ tư vấn FTA