Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Kể từ khi thành lập vào năm 1946, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc là một tổ chức dịch vụ xúc tiến thương mại dẫn đầu một bước tiến mới trong thương mại Hàn Quốc với tư cách là đối tác tin cậy của các thương nhân thông qua xúc tiến thương mại, các hoạt động hợp tác thương mại tư nhân và thiết lập cơ sở hạ tầng thương mại.

Website: http://www.kita.net

Phone number: 02-6000-4993

Email: yujin.jang@kita.or.kr

Gian hàng thông tin RCEP / FTA: Giao thương với Hàn Quốc