Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

KNTeC được thành lập vào ngày 22 tháng 6 năm 1999. Chúng tôi là một công ty thân thiện với môi trường sản xuất vòi hoa sen tiết kiệm nước và tăng áp lực nước, vòi hoa sen cảm ứng hương thơm, vòi bồn rửa nhà bếp, vòi tiết kiệm nước và các bộ phận. Chúng tôi cung cấp các công nghệ và dịch vụ thân thiện với môi trường cho cơ sở khách hàng toàn cầu đang phát triển của mình. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã và đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến tiết kiệm nước và chất lượng nước.