Website: http://www.i-kaver.com/default/

Khóa trượt! Giải pháp tốt nhất cho giày không dây!

Chức năng trượt hai chiều KAVER khóa một chạm.

Nó chủ yếu được sử dụng trong mũ bảo hiểm, quần, giày, mũ và quần không dây.