Sản phẩm: Sản phẩm dưỡng tóc

Website: http://jwbio.com/

Dưỡng tóc chống rụng: Sản phẩm cho da đầu, là một sản phẩm của các hoạt chất được chiết xuất mà không phá hủy nhiệt thông qua Phương pháp chiết xuất Nano nhiệt độ thấp được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, sử dụng 10 loại rong biển, dược liệu và ngũ cốc làm thành phần chính. Sản phẩm có chứa sh-Oligopeptide-2, sh-polypeptide-9 và sh-polypeptide-13. Sản phẩm không chỉ cho thấy sự hấp thụ tuyệt vời mà còn để giữ sức khỏe của tóc và da đầu và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng.