Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Jung Cosmetic co., Ltd. không ngừng thách thức sự phát triển của mỹ phẩm với các thành phần khác biệt như vi khuẩn axit lactic và nước suối nóng, và đã được thế giới bên ngoài công nhận thông qua các chứng nhận khác nhau như các công ty liên doanh, ISO9001 và 2271.

Website: https://www.essellobnc.com

SĐT: 010-6277-3758

Email: bsc3758@jungco.co.kr

Sản phẩm: Dr. EREDERM VITAMIN C 91 INTENSIVE SERUM

20220502172044_1.jpg (4888×7325)
Dr. EREDERM Vitamin C 91 Intensive Serum là huyết thanh vitamin C tinh khiết cao cấp giúp tối đa hóa hàm lượng vitamin C nguyên chất trong khi tối ưu hóa công thức và độ ổn định của sản phẩm thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển ổn định.
-Thử nghiệm Derma của Đức Đánh giá xuất sắc
-Đã hoàn thành thử nghiệm không gây kích ứng da người
– Da sáng lên sau 3 ngày sử dụng
– Da sáng lên sau 3 ngày sử dụng