Sản phẩm: Lá rong biển

Website: https://blog.naver.com/jpsh5080

Arasumgim là loại rong biển ăn liền ít muối và ít dầu. Chúng được thu hoạch khi đạt đến hương vị và dinh dưỡng tốt nhất.