Sản phẩm: Thực phẩm – Đồ uống dinh dưỡng
Website: http://www.jooanholdings.com/kor/main/index.php

Jooan Holdings là một công ty tạo ra văn hóa ẩm thực mới và mang lại hạnh phúc với những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Chúng tôi tiếp tục phát triển thực đơn mới và công thức nấu ăn mới với dịch vụ thực phẩm khác biệt để đáp ứng thị hiếu của nhiều khách hàng.

Chúng tôi đang dẫn đầu xu hướng thực phẩm thông qua việc sản xuất và phân phối thực phẩm tươi và an toàn, và chúng tôi cung cấp dịch vụ thực phẩm an toàn thông qua vận hành hệ thống chuỗi lạnh. Chúng tôi cam kết suy nghĩ sáng tạo và phát triển thực phẩm ban đầu mà không dựa vào thực tế, và chúng tôi đang tiến xa hơn ra nước ngoài dựa trên trải nghiệm và kinh nghiệm tích lũy của chúng tôi.