Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Jinx là thương hiệu bán lẻ sản phẩm quần áo và phụ kiện thời trang dành cho giới trẻ. Mô hình kinh doanh của Jinx tập trung vào các kênh phi truyền thống như online, cữa hàng pop-up, tuần lễ thời trang, sự kiện thời trang và phong cách sống dành cho giới trẻ.

Website: www.jinxthrift.com

SĐT: 0903003325 – Nguyễn Phi Vân

Email: phi@nguyenphivan.com

Sản phẩm: Sản phẩm quần áo và phụ kiện thời trang