Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

CÔNG TY TNHH IONPOLIS được thành lập vào tháng 01 năm 2016. Tách ra từ Công ty TNHH Magiccos. Chúng tôi phát triển và sản xuất các sản phẩm liên quan đến nước thân thiện với môi trường dựa trên triết lý công ty “Hướng đến con người”, “Hướng đến nước” và “Hướng đến thiên nhiên”. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi giúp cải thiện sức khỏe con người và mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống của bạn.