Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

icon BX inc sở hữu Dear Doer đang phát triển với khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng các sản phẩm bền vững. Chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng trong thị trường làm đẹp, hỗ trợ sự phát triển của các thương hiệu, bắt đầu với hoạt động tiếp thị D2C cho thương hiệu làm đẹp toàn cầu.