Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Hurev là nhà sản xuất chuyên nghiệp cho vật tư tiêu hao y tế, đặc biệt là Điện cực y tế và Phôi và nẹp chỉnh hình từ năm 2005. Bây giờ chúng tôi mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang cả bộ phận thiết bị y tế, thẩm mỹ.