Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Chúng tôi là Nhà sản xuất và xử lý deodeok tốt nhất quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được xem là Nhà sản xuất deodeok đen lên men đầu tiên của quốc gia. Hasimjung, một công ty đáng tin cậy chuyên về lên men, thực hiện quá trình lên men bằng cách hấp và sấy khô các dược liệu như nhân sâm, deodeok và rễ hoa bóng nước trong chín lần, đây là phương pháp chế biến truyền thống hàng nghìn năm tuổi.