Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Chúng tôi đang dẫn đầu thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu thông qua De Simone-men vi sinh số 1 tại Hàn Quốc và Kim Seok-jin LAB – thực phẩm chức năng cao cấp cho sức khỏe từ vi sinh vật.