Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Đây là một công ty chuyên về R&D và sản xuất mỹ phẩm được khách hàng tin tưởng bằng cách phát triển và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất thông qua việc hiện thực hóa các hệ thống OEM/ODM/TODM.